Memento mori

“De levende har for travlt med livet til at tage de døende og døden alvorligt!” Sådan har Jacob Harder sagt til Rita Nielsen i forbindelse med arbejdet med deres fælles bog: Venteværelset – en døendes fortællinger om livet. Den sætning og den bog har inspireret mig meget. Jeg valgte at forsøge at forholde mig aktivt til min egen død. Det viste sig hurtigt, at det jeg især var i gang med var at forholde mig aktivt til mit eget liv.

Når jeg skal herfra

Når jeg skal herfra er min arbejdstitel på en erkendelsesproces, jeg har begivet mig ud i. Som etnolog er jeg på feltarbejde i et sammensurium af empiri. Jeg interesserer mig for, hvad mennesker tænker, siger og gør i forhold til døden. Men endemålet er ikke at skrive en videnskabelig artikel. Det er noget ganske andet, for det er nemlig også fortælleren i mig, der er på arbejde. I en kunstnerisk skabende proces udforsker jeg, hvordan jeg selv forholder mig til det livsvilkår, at mit liv slutter på et tidspunkt, og at jeg hverken ved hvornår eller hvordan. Det hele skal blive til en fortælleforestilling, som kommer på plakaten i efteråret 2023.

Agenda: Vi skal samtale mere om døden

I samarbejde med Bolette Elvstrøm, laver jeg workshops for unge og vandringer for voksne. Begge dele for at igangsætte refleksioner og samtaler, hvor deltagerne gør sig egne overvejelser og sætter egne ord på døden. Bolette Elvstrøm er udover at være mundtlig fortæller også højskolelærer, teaterlærer og facilitator.

“Lad os tale om døden”

 – et unikt tilbud til konfirmationsforberedelsen

Denne workshop aftabuiserer og nuancerer konfirmandernes forhold til døden og udvider deres  ordforråd i forhold til at tale om døden.

Med mundtlig fortælling sætter vi konfirmandernes indlevelsesevne i spil, og ved brug af forumteater får konfirmanderne en tæt-på-virkeligheden oplevelse af at være i rum med en døende. Teaterformen gør det muligt at stoppe op undervejs og reflektere i fællesskab.

Det sætter spor! Oplevelsen virker som en erfaring, de tager med sig. 

   ”Det er i høj grad meningsfuldt! Der var nogle af de konfirmander, som ellers ikke siger noget, der åbnede munden her!” – Helga Tidemann Jensen, præst i Kalundborg provsti

“De to fortællere formår at holde en god atmosfære af humor og varme og rummelighed” – Anita Obeling Kring og Lene Wadskær, præster i Holbæk provsti

   “Det er som om, vi har fået en større accept af døden!” – Thilde og Aviaja, konfirmander fra Kalundborg Friskole

  • Varighed: 2½ time
  • deltagere: max 28
  • pris pr. workshop: 10.000 kr.

Tag kontakt, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Filosofisk vandring – med samtaler om døden

Det er som om livet kommer tættere på, når vi taler om døden! Vi inviterer på Filosofisk Vandring med døden som tema. Deltagerne er voksne, der gerne vil undersøge nærmere, hvordan de egentlig har det med, at deres liv her på jorden ikke er uendeligt. Vi vandrer i smuk natur i alle egne af landet. Vandringen er rammesat af os, og undervejs giver vi inspiration til deltagernes egne refleksioner med fortælling, sang og samtalemenuer.

Tag kontakt hvis du er interesseret i at høre nærmere.

%d bloggers like this: