Fortælletid for de yngste

Jeg laver forløb til børnehave og indskoling med fortælling, leg, sang og rytmer. Pt tilbyder jeg to typer af forløb, det ene har afsæt i eventyr, det andet har naturen som omdrejningspunkt.

EVENTYR FRA MEGET GAMLE DAGE

FORTALT FOR RET SMÅ BØRN

Klassiske eventyr og fortællinger er eminente igangsættere af følelsesmæssig udvikling hos børn. At kende, forstå og acceptere sig selv og sine følelser, er en forudsætning for god trivsel, som er en forudsætning for god læring. Når børnene indlever sig i fortællingen, træner de samtidigt deres empati. Med vilje fortæller jeg også lidt uhyggelige eventyr – historier der udfordrer børnene, og som vi kommer igennem i fællesskab – SEJR!

Det underliggende sigte med at lave “Fortælle tid” i børnehaven er at styrke trivsel og at underbygge læring. Leg og sang styrker den sproglige og motoriske udvikling, skærper børnenes indlæringsevner, styrker deres sociale kompetencer og opbygger deres selvværd. Det opdager børnene ikke, og vi voksne glemmer det også nemt, fordi det simpelthen bare er sjovt og spændende at synge, lege og lytte til historier. Når vi sammen lytter os gennem de uhyggelige steder i fortællingen, og børnene oplever at “komme ud på den anden side,” opbygger børnene bedre evner til at håndtere udfordringer og pressede situationer.

Vi synger og danser til: “Du skal lær´men du skal ik´laves om!”…. her er plads til alle!

Naturfortælling for de yngste

Naturfortælling er et koncept skabt til at arbejde med natur gennem leg og sprog – indendørs! Det kan altså fungere lige godt sommer som vinter – turene ud i naturen tager I selv på et andet tidspunkt. Sigtet er primært, at børnene kommer til at føle samhørighed med naturen – at de oplever dyr og planter som “venner.” Sekundært får børnene faktuel viden om naturens kredsløb. Det sker gennem de erfaringer, som fortællinger og sanglege fører børnene igennem. Indlevelse i historierne giver både venskab med og kendskab til naturen. I det lange løb håber jeg, at fortællingerne skubber i retning af, at børnene kommer til at træffe bæredygtige forbrugsvalg.

Hvert besøg har sit eget gennemgående tema og indeholder to fortællinger med tilhørende sange og lege. Temaerne er pt vandets kredsløb, insekternes udviklingsstadier og næringskredsløbet.

  • Fortælletid foregår i forløb af minimum 3 besøg hos den samme børnegruppe
  • Hvert besøg varer 30-45 minutter
  • Optimal gruppestørrelse: 12-14 børn med 1-2 pædagoger.
  • Et forløb med 3 besøg koster kr. 3000,- ex. transport.

%d bloggers like this: